OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV


Naša spoločnosť dbá na ochranu Vašich osobných údajov a dodržiavanie platnej legislatívy v tejto oblasti.

Priestory našej prevádzky sú monitorované kamerovým systémom, lebo nám to prikazujú vyhlášky č.137 a 138/2018 Z. z. Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti v oblasti technickej a emisnej kontroly.

• Snímky Vašej osoby budú uložené v našom kamerovom systéme počas dvoch rokov, potom budú automaticky vymazané.
• Snímky Vašej osoby sú chránené podľa zákona a nariadenia o ochrane osobných údajov.
• Uvedené snímky sú vyhotovované na základe vyššie uvedených vyhlášok.
• Uvedené snímky budú odoslané do celoštátneho informačného systému prevádzkovaného Ministerstvom dopravy a výstavby Slovenskej republiky.
• Vaše osobné údaje nebudú spracovávané žiadnym iným spôsobom. K týmto údajom nemáme povolený prístup.

Priestory našej prevádzky sú monitorované aj našim kamerovým systémom, ktorého cieľom je ochrana majetku našej spoločnosti a oprávnených záujmov spoločnosti.

• Videozáznam Vašej osoby bude uložený v našom kamerovom systéme 7 dní, potom bude automaticky vymazaný.
• Videozáznam Vašej osoby je chránený podľa zákona a nariadenia o ochrane osobných údajov
• V prípade vzniku škodovej udalosti do 7 dní od vytvorenia záznamu môže byť tento poskytnutý orgánom činným v trestnom konaní a zamestnancom prevádzkovateľa povereným vyšetrovaním škodovej udalosti.
• Ku kamerovému systému má prístup spoločnosť ADP Servis, s.r.o. za účelom stráženia majetku
• Videozáznam Vašej osoby nebude použitý žiadnym iným spôsobom

Ak s uvedeným spôsobom spracovania Vašich osobných údajov nesúhlasíte, môžete podať námietku, alebo sťažnosť na náš e-mail: stk@stk-pu.com

V prípade, že nebudete s našim vyriešením Vášho podania súhlasiť, môžete sa obrátiť na úrad na ochranu osobných údajov.