Zákon o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov platný od 20.05.2019 do 31.12.2019

Zákon o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov platný od 20.05.2019 do 31.12.2019

Zákon o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov platný od 01.01.2020 do -

Zákon o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov platný od 01.01.2020 do -

Vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti v oblasti emisnej kontroly platná od 20.05.2018 do 14.05.2019

Vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti v oblasti emisnej kontroly

Vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti v oblasti emisnej kontroly platná od 15.05.2019 do -

Vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti v oblasti emisnej kontroly

Vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti v oblasti technickej kontroly platná od 20.05.2019 do 14.05.2019

Vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti v oblasti technickej kontroly

Vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti v oblasti technickej kontroly platná od 15.05.2019 do -

Vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti v oblasti technickej kontroly

Okresný úrad, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií Považská Bystrica

Okresný úrad, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií Považská Bystrica

Okresný úrad, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií Trenčín

Okresný úrad, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií Trenčín

Testek, a.s. – technická služba technických kontrol vozidiel

Testek, a.s. – technická služba technických kontrol vozidiel

S-EKA spol. s r.o. je - technická služba emisných kontrol cestných motorových vozidiel

S-EKA spol. s r.o. je - technická služba emisných kontrol cestných motorových vozidiel

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky